ลงทะเบียน

ข้อมูลลูกค้าบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
1 ซอยพระรามที่ 3 ซ.37 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. (+66) 2 682 3101 Fax. (+66) 2 682 3331
2017 © Inter Express Logistics Co.,Ltd. - E-mail : center@iel.co.th